Papírový hlavy | Odkaz českého undergroundu ve vizuálním umění


Vernisáž

16. září 2010 od 19 hodin v Trafačka Aréně (Kurta Konráda 1, Praha 9)

Výstava

16. 9. - 3. 10. 2010 Galerie Trafo (Kurta Konráda 1, Praha 9)
16. 9. - 10. 10. 2010 Cafe galerie Decada (Vacínova 10, Praha 8).


Vernisáží 16. září v Trafačka Aréně odstartuje výstavní projekt Papírový hlavy, jehož cílem je nový pohled na básnickou tvorbu českého undergroundu z doby před rokem 1989 očima mladých výtvarných umělců. Na vernisáži vystoupí patron projektu skupina PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, uvidíte také divadelní performance a magickou fireshow AMANITAS, večer volně zakončí DJský set POXXOXO DJs.

Papírový hlavy představí názory a náhledy současné generace na životní pocity umělců tvořících v nelehké době a pokusí se nalézt témata, která obě skupiny, starší i mladší, spojují, i rozdělují. Prostředkem ke generačnímu propojení se staly dvě odlišné formy uměleckého vyjádření – básnická tvorba a výtvarné umění. Texty undergroundových básníků Egona Bondyho, Petra Lampla, Milana Kocha, Pavla Zajíčka, Věry Jirousové a dalších posloužily jako inspirace umělcům do 35 let, kteří je výtvarně zpracovali.

"Těmto textům je společná existenciální tematika a důraz na zcela svobodné nahlížení životní reality, přičemž název výstavy přímo odkazuje ke kořenům tvorby skupiny Plastic People of the Universe, jež byla vždy úzce svázána s tím nejlepším, co přinášela naše soudobá poesie. Plastici totiž důsledně zhudebňovali básně domácích autorů a ať již se jednalo o autory přímo zakazované a pronásledované, či sice nezakázané, ale také nepovolené, vždy měli něco společného: pohled na okolní svět „reálného socialismu“, který jim často připadal jako jedno velké panoptikum, v němž různí paňácové hrají své podivné hry. Přitom lepší vyjádření tohoto pocitu než najdeme v názvu Wernischovy básně Papírový hlavy bychom asi těžko hledali,“ vysvětluje publicista a autor koncepce Josef Rauvolf.

Výsledkem výstavy bude srovnání společných témat a pocitů autorů, žijících a tvořících ve zcela odlišných historických dobách a společenských i tvůrčích podmínkách. Na styčných bodech obou generací pak výstava ukáže, nakolik je odkaz undergroundu aktuální, a také, do jaké míry jsou či nejsou životní pocity undergroundových komunit nadčasové a nezávislé na společenské, politické a ekonomické situaci.

Osloveni byli umělci do 35 let. Tato věková hranice symbolizuje celkovou oddělenost generace lidí, kteří v minulém, totalitním režimu žádným způsobem profesně nepůsobili. Tvůrčí uchopení životní reality undergroundu jim zprostředkovala básnická díla generace, která v socialistické společnosti, respektive na jejím okraji, prožila velkou část svého produktivního života.

Kurátorka výstavy Terezie Honsová doplňuje: „Technika uměleckých děl nebyla blíže specifikována, oslovila jsem umělce pracující s odlišnými médii. Výstava tak bude zajímavá variabilitou a osobitostí výsledných děl z okruhu malby, fotografie a konceptu, naleznete na ní také objekty a videoinstalace.

Výstavu doprovodí reprezentativní katalog, který je současně originální publikací trvalé hodnoty - reedicí vybraných básní a jejich unikátním výtvarným zpracováním.

Projekt je věnován památce Milana a Mirky Kochových.
Pořadatelem je občanské sdružení Inter-Art.


Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.


Více informací o projektu najdete na www.papirovyhlavy.cz