Fifty-Fifty | Gender, porno a umění


26. 9. - 14. 10. 2008, Hala C (Drahobejlova 17a, Praha 9)


Projekt byl zaměřen na téma pornografie v současném výtvarném umění a zúčastnilo se ho na 20 umělců. Smělý kurátorský projekt byl představen v Hale C, jejíž rozsáhlé tovární prostory umožnily instalaci poměrně velkého počtu rozmanitých děl. Cílem nebylo vybrat nějakou reprezentativní selekci, ale ukázat především rozmanitost tohoto společenského, mediálního i vizuálního fenoménu. Nešlo jen primárně o zachycení nahoty, sexuálních pozic, perverze, ale především o umělecké i společenské stanovisko, které díla zaujímají z genderového hlediska. Cílem také nebylo držet se rozdělení na vysoké a nízké umění, protože to v tomto tématu z podstaty věci nejde.

Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 25.9 2008. Součástí večera bylo divadelní představení Spitfire Company, která předvedla Ženský divadelní improvizační punk Porno, art a já. Večer volně uzavřela tančírna Dje Mefa.

Výstava byla rozdělena na tři části tak, jak většinou škálu od umění k pornografii rozdělujeme, čili hard (tedy klasické porno), soft (tedy erotika) a „umění“ (to, co nazýváme opravdovým uměním). Každý z představených umělců k tématu přistupuje jinak, těžko navíc rozlišíme hranici mezi inspirací pornem (tedy něčím, co vnímáme obecně negativně, kriticky) a inspirací sexem (který má mezi uměleckými tématy až prominentní, odvěké místo).

Kurátory výstavy byli Jana Kubátová z neziskové organizace Exhibit, o. s. a Ladislav Zikmund z teoretického serveru obrazar.com, který se tématy genderu, sexuality a mentality v oblasti umění dlouhodobě zabývá.


Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.