Neděle Jinak


9. 3. 2008, Hala C (Drahobejlova 17a, Praha 9)


Akce měla za cíl prezentovat chráněné dílny vybraných neziskových organizací, zabývající se lidmi s různým druhem postižení nebo ohrožené závislostí.

Každý bez jakékoliv výjimky či omezení zde dostal příležitost podílet se na bohatém a rozhodně různorodém programu dne. Hlavním prvkem bylo představení chráněných dílen veřejnosti formou informačních a prodejních stánků nebo výstavou fotografií, obrázků či videí z dílen. Někteří si také se svými klienty připravili zajímavé workshopy a ukázky prácí, kterými se v dílnách zabývají. Veřejnost tak dostala příležitost zakoupit si na akci zajímavé výrobky klientů dílen, ale i na vlastní kůži zkusit řemeslnou práci.

Obdobných organizací, které pomáhají sociálně slabším jedincům zařadit se alespoň z jisté míry do normálního života je zejména v Praze několik. Kapacita nebo možnosti jsou však stále značně omezené a proto je jakákoliv další aktivita přiblížit a seznámit tyto lidi s veřejností více než potřebná.

Linda Šilingerová z Kultury jinak, o. s. k tématu dodala: "Naše občanská sdružení si tento fakt uvědomují a nechtějí zůstat k tomuto problému lhostejní. Každý jedinec by měl dostat příležitost prezentovat svou kreativní stránku osobnosti, a proto chceme pomoci lidem - zdravým i postiženým - nalézt důvěru ke své vlastní tvořivé individualitě. Stejně tak si vážíme velkého přínosu práce lidí, kteří tyto organizace provozují."

Program:
Uzavřený program pro klienty:
12.30 - 13.30 Fireshow.cz - žonglovací workshop
13.30 - 14. 30 Delos.cz - muzikoterapie
14.30 - 15.00 ROZTRoušená SYMbióza - GRANDERANDE aneb podivuhodna cesta Emana od lavičky k lahvičce - pantomima


Otevřený program pro všechny:
15.00 - 16.00 kapela 4sing
16.00 - 18.30 prohlídka stánků, projekce filmů z dílen, workshopy které si dílny připravily
18.30 - 19.30 kapela Moonflowers
19.30 - 20.00 - ROZTRoušená SYMbióza - Mrtvá romace: výrazový tanec
20.00 - 21.00 kapela Pampalini funky jam
21.00 - 22.00 - 4. kapela - Dup in da trip


Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika. Ve spolupráci s Kulturou Jinak.