Výstavy v Divadle v Řeznické

Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s Divadlem v Řeznické, jejímž cílem je pořádat měsíční výstavy v prostoru divadla, a tím poskytnout našim umělcům možnost prezentovat svá díla nejen virtuálně, ale i „naživo“. Každému umělci je také vždy vyhrazena jedna strana v tištěném programu divadla, kde je obvykle ukázka z díla a odstavec o umělci či vystavovaných dílech. Brožura je široce distribuována, proto se jedná o dobrou příležitost umělce, se i touto cestou propagovat.

Uskutečněné výstavy:

  • Dominika Čapková Kurková (1/2009)
  • Eva Hoserová (12/2008)
  • Jiří Havlík (11/2008)
  • Pavel Holeček (10/2008)
  • Petr Doleček (4/2007)