meziHra


17. - 23. 11. 2007, Hala C (Drahobejlova 17a, Praha 9)


Kolektivní výstava meziHra byla reprezentativní ukázkou toho, co se v současném umění odehrává na poli nekomerční scény. Ústřední myšlenkou byl pokus o vytvoření divácky přitažlivé, hravé výstavy, která by prokázala schopnost obstát, zaujmout a zároveň naplnit více méně tradiční umělecké nároky v netradičním prostředí prostřednictvím co možná největšího množství klasických i nových médií. Výstava neměla žádné jednotící téma, nezaměřovala se na konkrétní výtvarnou techniku a práci jednotlivých umělců nespojovaly ani společné ambice. Na výstavě bylo možné setkat se s malbou, grafikou, fotografií, podivuhodnými objekty nebo videoartem. Umělců, kteří se na výstavě podílelo, bylo kolem třech desítek.

Součástí vernisáže, která se uskutečnila dne 16. listopadu 2007, byl bohatý doprovodný program v podobě divadelního představení Demago Theatre, čtení básní a filmové projekce Güntera Hujbera a hudebního vystoupení Moniky Načevy a DJ Five.

MeziHra byla společným projektem Kultury Jinak a Exhibitu, o. s. Tyto dvě organizace navázaly spolupráci, aby společnými silami přispívaly k tak potřebnému rozvoji nezávislé kulturní scény a umění v hlavním městě Praze. Umělci měli možnost svobodně a naplno naložit s celým prostorem haly a aby sestavit expozici svých děl podle vlastních představ.

Spoluorganizátorka výstavy Linda Šilingerová o projektu řekla: „Od umělců jsme očekávali, že využijí továrnu i pro vznik nových artefaktů vytvořených speciálně pro tuto výstavu, přímo na místě. Věřili jsme, že tento nápad může návštěvníky pobavit trochu víc než klasická konzervativní výstava v galerii s uhlazenou sterilní instalací na bílých stěnách.“

V dnešní době velmi těžko nacházíme něco nového, originálního, nečekaného a tento jev se čím dál častěji projevuje i v umění. Umělecký svět je přehlcen pesimismem, depresí, individualismem a rychlým životním stylem. Cílem MeziHry proto bylo, aby se umělci i návštěvníci výstavy, byť jen na malou chvíli, dokázali zastavit a vymanit se ze shonu městského života, aby se rozveselili a společně se zamysleli nad nevinnou hrou, kterou mohou prostřednictvím barev a tvarů v umění objevit. Vždyť celá umělecká tvorba představuje jakousi hru, která se v našem vědomí může přenést do úplně jiného světa, oproštěného od reality všedního dne. Proto byl při výběru umělců kladen důraz především na originální stránku jejich tvorby. V rámci dodržení koncepce projektu byla uchována rovnováha zastoupení mezi profesionály a „novými jmény“, která zde zastoupili například studenti a absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Nezanedbatelným přínosem bylo i zařazení autorů, kteří se teprve dostávají do povědomí umělecké scény. Výstava tak byla i jakousi konfrontací mezi zavedenými autory a umělci-samouky, kteří za sebou nemají výtvarné školy ani štědré mecenáše. Návštěvníci dostali příležitost zamyslet se nad tím, zda není škoda tyto nadané, ale dosud neznámé talenty více podporovat, o což se soustavně snaží obě organizující neziskové organizace.