NAD ČAROU aneb jedna dekáda na uměleckých školách v České republice

Výstavu prací nepřijatých zájemců o studium na vysokých uměleckých školách Pod čarou v roce 2014 nahradí souhrnný projekt NAD ČAROU. Organizátoři tak chtějí především nabídnout prostor k reflexi jedné dekády očima studentů, kteří poprvé byli "pod čarou" a nyní úspěšně působí na školách či první z nich absolvují. Projekt přinese společnou výstavu, doprovodné workshopy a tištěnou publikaci, která nabídne sondu do fungování českých vysokých uměleckých škol.

"Projekt Pod Čarou jsme se rozhodli posunout dál, dát mu další rozměr, protože minulý rok byl tím, kdy diplomovali a ze škol odešli vystavující vůbec prvního projektu POD ČAROU. Veškerou energii nyní soustředíme na projekt NAD ČAROU, tedy na výstavu těch účastníků šesti ročníků POD ČAROU, kteří se následně na vysoké umělecké školy dostali a prošli nebo stále procházejí jejich systémem. K výstavě vzniká publikace, která shrne celý koncept a vývoj projektu i vystavujících a jejich zkušenosti, její zásadní součástí budou názory vnějších pozorovatelů, ať už ze škol samotných, nebo z řad odborné veřejnosti. Tato publikace bude také zdrojem užitečných informací k zamyšlení pro ty, kteří se na školy teprve hlásí" uvádí k chystanému projektu zakladatelka POD ČAROU Bára Pivoňková.

Namísto tradiční lednové vernisáže a výstavy v Trafačce se tedy dočkáme výstavy NAD ČAROU, kterou organizátoři plánují zahájit v dubnu 2014 v Centru současného umění DOX. "Zatím evidujeme zhruba pětatřicet bývalých podčárníků, nyní úspěšných studentů či absolventů, kteří mají zájem se nového projektu zúčastnit. Nejde jen o to vytvořit společnou výstavu, ale především se retrospektivně podívat na vývoj mladého člověka, který si stál za svým - a tím, že to dokáže,"dodává k projektu NAD ČAROU produkční výstavy Alexandra Karpukhina.

„V tuto chvíli vyzýváme ke spolupráci různé subjekty, které se zabývají obdobným tématem, nebo je dané téma oslovilo a mohli by mít zájem pomoci nám s doprovodným programem, financováním a medializací projektu. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozího, do určité míry „punkového“ projektu a jeho produkce, se nyní jedná o profesionální projekt s rozsáhlým doprovodným programem, publikací a medializací, budeme potřebovat pomoc každého příznivce“, uzavírá fundraiserka projektu Jana Kubátová.

Pod lupou: Co je projekt NAD ČAROU?

NAD ČAROU je multižánrový výstavní projekt, který navazuje na projekt POD ČAROU, komentuje důvody jeho vzniku a myšlenkového poslání, shrnuje jej a završuje.

V roce 2006 se skupina mladých výtvarníků, kteří se bez úspěchu hlásili na pražskou VŠUP, rozhodla vytvořit otevřenou výstavní platformu pro seberealizaci, s cílem umožnit neúspěšným uchazečům [pod čarou] prezentovat veřejně svá díla těsně před následujícím přijímacím řízením a umožnit tak vyučujícím a studentům vysokých výtvarných škol i široké veřejnosti vnímat tvorbu této skupiny v prostředí mimo akademickou půdu. Kolektivní výstavy POD ČAROU se těšily velkému zájmu stran odborné i laické veřejnosti a v letech 2006 – 2011 se jich uskutečnilo šest ročníků.

V roce 2012 diplomovali původní iniciátoři, vystavující prvního ročníku POD ČAROU. Tito absolventi prošli celým studiem a završili jej dosažením uměleckého akademického titulu. Během studia měli příležitost přijít do blízkého kontaktu se systémem školství v oblasti umění, stali se součástí jeho politiky, a zároveň získali zkušenost s přechodem ze školního do profesionálního prostředí. Právě z nich a z účastníků následných ročníků (současných studentů vysokých uměleckých škol) budou vybráni vystavující projektu NAD ČAROU, který se uskuteční příští rok v Centru současného umění DOX. Projekt se od původní koncepce symbolicky odklání, nejedná se již o volnou tvůrčí platformu, ale profesionální výstavní prezentaci v zavedené galerijní instituci. Nad Čarou se od svých alternativních předchůdců dále odlišuje kurátorským výběrem vystavujících, formálním přístupem k expozici, rozsáhlým doprovodným programem a v neposlední řadě vznikem odborné publikace.

PUBLIKACE PROJEKTU NAD ČAROU / PROCES A ROLE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Publikace je úvodem do problematiky provozu vysokého školství, jeho vztahu a komunikace s profesionálním prostředím, veřejností a kulturní politikou.; vedle řady jiných teoretických okruhů otevře také téma odrazu působení školy na osobnost a tvorbu autora. Publikace poskytne otevřený prostor pro názorové střety různých, v problematice zainteresovaných osob. Formou esejí, rozhovorů, komentářů nebo odborných textů se k tématu vyjádří vybraní profesoři, kurátoři, filosofové, zavedení umělci i osoby působící mimo akademickou půdu.

Cílem publikace je kromě shrnutí šesti ročníků POD ČAROU a katalogu k výstavě NAD ČAROU reflexe systému uměleckého vzdělávání jako takového a postavení jednoho z odrazových můstků pro rozvoj věcné diskuse o podobě vzdělávání a práce s talenty obecně (nejen) v České republice.

Autory textů budou například Jaroslav Róna, Michael Rittstein, Jiří Kovanda, Lenka Lindaurová, Aleš Najbrt, Roman Týc, Anna Marie Nedoma, Milan Houser, Michael Gabriel, Petr Dub, Veronika Bromová a Vladimír Strejček.

Více o plánovaném projektu NAD ČAROU naleznete na webu www.projektnadcarou.cz.